Kodex

Pravidla Amon’s Knights
  • Amon’s Knights je pouze pro krev rodu Amonthského.
  • Možnost vstupu mají adepti a členové, o přijmutí rozhoduje GM frakce.
  • Uchazeči mohou zažádat, o přijmutí rozhoduje GM frakce, podmínky jsou minimálně 2 měsíce stará přihláška do naší neutrální guildy a žádný negativní hlas v přihlášce do frakce od rady starších.
  • Veškeré přihlášky směřujte na naše forum v sekci Amonthia knights.
Chaos Warriors

Válečníci Lordů. Na tomto stupni si přijde na své asi nejvíc hráčů. Loot je povolen, běhá se standardní PvP. Je pouze jenom na hráčích, jestli chtějí hrát RP či nikoliv. Po nějaké době se z nich mohou stát rekruti True guildy za předpokladu slušného a morálního chování. Za své služby mohou z rewardu získat bonusové věci do PvP i do PvM, jejich bojování za frakci je tak oceněno bonusovými věcmi

Chaos pravidla :

Všeobecná pravidla O/CH bojů

Jakákoliv podpora ze strany hráčů, kteří nejsou v O/CH je zakázána a bude tvrdě trestána.

Je zakázano používání frakčních štítů v dungeonech k pvm kromě toho kvestovního, platí i pro prsky.

Zabíjení(HK) a odvádění jezdítek protivníků je zakázáno! Jezdítko protivníka lze zabít jen a v případě, kdy jej aktivně využívá v boji, či si jím jakkoliv v boji pomáhá. Týka se jen bojů proti Orderu.

Je zakázáno vystoupení z guildy během boje a následné zneužití stráží.

Je zakázáno napadat členy vlastní frakce, pokud s bojem nesouhlasí.

Logout patří mezi největší prohřešky. Nemůže být tolerován a to v žádném případě. V případě nějakého logoutéra (ujistěte se, zda jde opravdu o logout a nikoliv o client crash) informujte leadera.

Úmyslný resskill, což je situace, kdy dojde k zabití hráče bezprostředně po jeho oživení, aniž by dostal možnost k nabrání nejdůležitějších věcí a teleportaci do bezpečí, je zakázán. Pouze v případě, kdy se hráč lootováním svého, či dokonce cizího těla po předchozím oživení zapojí do boje, je resskill povolen.

Dodržování zásad slušného chování.

Každý člen musí mít za jménem zkratku.

Relog mezi červeným PK a CH charakterem neexistuje – pk nehrajeme a zásadně je zabíjíme.

Závažnější porušení pravidel hlaste laderovi.

——————————————————————————————————————–

Nově upravené pro CHAOS WARRIORS

Všichni členové O/CH Warriors guild musí dodržovat navíc následující pravidla:

  • Relog mezi červeným PK a O/Ch charakterem musí být minimálně 60 minut. Nezáleží vůbec, co jste s daným charakterem dělali.
  • Zákaz útočení na hráče stejného vyznání a utočení a zabíjení NB upírků se zápornou karmou.
  • Zákaz jakéhokoliv paktování se s PK, lidmi se zápornou karmou a kriminálníkama. Žádná taková spojenectví nebudou tolerována.