Golden medailon

Posted by Tom     Category: Výpravy

Pvp

Posted by Tom     Category: Výpravy

3 vs. 6 – šli jsme pořešit pk jak jinak než stylově

Posted by Tom     Category: Výpravy

Pocta dvěma nekrům.. Jeden solo DESP 1, duhý pojezd pk ve wateru

Posted by Tom     Category: Výpravy

Quest a večerní pvp

Posted by Tom     Category: Výpravy

První O/CH boje, štíty

Posted by Tom     Category: Výpravy